Aydınlatma Metni

AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  iş alanındaki önem ve dikkatini kişisel verileri korumak için de kullanmaktadır. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelde gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, saklar ve gerektiğinde siler. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu metni, siz değerli üyeleri, ziyaretçileri ve müşterileri senetli alışverişle ilgili kişisel verileri işleme ve saklama bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel Verileriniz aşağıda anlattığımız şekillerde işlenecek olup, tarafımızca belirtilmeyen hiçbir hususta verileriniz saklanmayacaktır.

AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.akrokstore.com adlı sipariş oluşturulan, üye olunan web sitemizde yer alan üyelik yahut hizmet sözleşmemizi onaylayarak tarafınızla kurulan üyelik ilişkisi, bu adresten verilen siparişten dolayı oluşan senetli alım-satım ilişkisinden kaynaklı olarak kurulan müşteri ilişkisi, web sitemizi ziyaret ederek oluşturulan ziyaretçi ilişkisi sebebiyle AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile verilerinizi paylaşmaktasınız.

AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu”dur.

AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerinizi otomatik olan yahut tam otomatik olmayan sistemlerle kaydetmektedir. Tarafımızla bu site üzerinde yer alan üyelik formu ile birlikte ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, adres, e-posta, konum, telefon numarası, satın alınan ürün bilgisi verileri, T.C. kimlik numarası, işyeri adresi, kimlik kartı verileri, net gelirinizi paylaşmaktasınız. Tarafımızca işbu verileriniz senetli satış sözleşmenin kurulması veya ifası, kredilendirmeye esas oluşturması, ürün talebine cevap verilmesi, pazarlama ve ürün tanıtımı süreçlerinin devamı, hakkın kullanılması yahut kurulması, tarafımızla kurduğunuz sözleşme/üyelik kapsamındaki meşru menfaatlerimiz, hizmet yahut üyelik sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülükler gereğince işlenmektedir. Tarafımızla yapmış olduğunuz üyelik sözleşmesi kapsamında kupon ayrıcalıklarından yararlanmak, indirim çekleri, sonraki siparişlerinizde adınıza yapılacak ürün tanımlamaları sebebiyle AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ verilerinizi toplar ve işler.

Tarafımızla yapmış olduğunuz mesafeli satış sözleşmesi senetli bir şekilde elden ödeme yöntemiyle yapılmaktadır. Bu sebeple 6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında internet sitemizde yer alan ad-soyad, iletişim bilgileri, adres, tapu örneği, taşınmaz/araç bilgileri, ikamet bilgileri, meslek bilgileri gibi kredilendirmeye esas teşkil edecek, kanundan kaynaklanan yahut satıcı olarak meşru menfaatlerimiz kapsamında işlemekle yükümlü olduğumuz veriler, tarafınızdan alınmaktadır. Belirtilen ilgili alanları doldurmanız hazırlar arasında olmayan işbu satış sözleşmesi için kanunun yüklediği gerekliliklerdir. Satış sözleşmesine hazırlık faaliyetleri kapsamında tarafınızdan bu bilgileri alma sebebimiz ürünün kredilendirilmesinde tarafınızın ödeme gücünün tespit edilmesidir. Satış sözleşmesinin esaslı ve ikincil gereklilikleri uyarınca işbu bilgiler tarafımızca kanuna uygun şekilde işlenecektir.

Ayrıca çerez politikamızda belirtilen oturum çerezleri, sizin www.akrokstore.com adresine girdiğiniz tarih ve saat, siteye bağlanmanızı sağlayan web sitesi, site içerisinde bulunduğunuz süre, internet servis sağlayıcınızın adı, tarafınızca üye olunması durumunda şifre ve kullanıcı adınızın hatırlatılmasına ilişkin çerezler kullanarak işbu veriler tarafımızca loglanmaktadır.

Verileriniz;

·         Satış sözleşmesinin kurulması ve ifası,

·         Mesafeli satış sözleşmesi yapılabilmesi için kanundan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi,

·         Üyelik ve satış sözleşmesinin kurulması,

·         Pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi,

·         Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Satış sonrası destek faaliyetleri,

·         Sipariş verdiğiniz ürünlerin tarafınıza gönderim ve teslimi,

·         Muhasebe ve finans işleri,

·         İletişim faaliyetlerinin devamı,

·         Talep ve şikayetlerin takibi,

gibi sebeplerle, yukarıda belirttiğimiz verileriniz işlenmektedir. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu bilgileri hukuka, ahlaka, adaba ve mevzuata aykırı olarak işlemez ve kullanmaz.

Kişisel Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızla yapılan sözleşmelerin ifası kapsamında yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve bulut hizmeti sağlayıcımızla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, kanundan kaynaklanan her türlü idari ve teknik tedbir alınarak saklanmaktadır. Personelimize düzenli olarak veri korunması ve saklanması ile ilgili eğitim verilmekte, güvenli ödeme (SSL) yöntemiyle çift anahtarlı ödeme sistemi kullanılmakta, gerekli olmayan veriler periyodik imha yoluyla imha edilmekte, gerekmediği sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememekte, sızma testleri yaptırılarak, verilerinizi loglayarak, yedekleyerek veri güvenliğini sağlamaktayız.

Dilediğiniz zaman AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ a başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

•    Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

•    Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

•    Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

•    Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ a iletebilir (bkz. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.akrokstore.com adresinde bulunan Başvuru Formu ), detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından reddedilecektir.

AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

 

 

 

Resim
Arama yap
  • svg
    0552 022 29 90
X