Gizlilik ve Güvenlik Politikası

1-    TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

Tarafımızca hazırlanan işbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme‘’ Konak Mah 856 Sokak No:5D Konak /İZMİR ‘adresinde mukim AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile www.akrokstore.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (“Üye”) arasında web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2-   


TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Üye, www.akrokstore.com.trinternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın ve tazminatsız olarak sona erdirebileceğini kabul eder.

2.2 Üye, AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’akarşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, www.akrokstore.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.3 AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

2.4 Üye, internet sitesini hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, tüm hakları AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’a ait olan ve www.akrokstore.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İş bu madde hükümlerini ihlal nedeniyle, AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ un üyeye karşı Sözleşme‘ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.5 İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle İletişim İzni’ ni kabul etmektedir. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

2.6  AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, herhangi bir zamanda web sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ web sitesinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı web sitesinin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.7 AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.  Web sitesinin üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

3-     

        GİZLİLİK HÜKÜMLERİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

3.1 AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soyisim,numara, yaş, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, satış sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde kullanılmaktadır. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 3.2 Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4-   


FİKRİ MÜLKİYET

Web Sitesi'nde veya onun aracılığıyla size sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri Mülkiyet Hakları, AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’un mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Yalnızca sizin kişisel kullanımınız için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

5-     

        ŞİFRE VE HESAP GÜVENLİĞİ

Sitemizde kaydedilen verilerinize erişmek için hesap ve şifre bilgilerinizi (oturum açma bilgilerinizi) girmeniz gerekmektedir. Oturum açma bilgilerinizin ve hesabınız kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak sizin mesuliyetinizdedir. Oturum açma bilgileriniz konusunda endişeleriniz varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız derhal ……………..numaralı Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekir. Hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

6-   


YETKİLİ MAHKEME

Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme'yle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR   Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

7-    YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya AKROK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

Resim
Arama yap
  • svg
    0552 022 29 90
X